De nieuwe DOE toets: Doorstroomtoets

nieuwe DOE toets in plaats van CITO toets

De nieuwe DOE toets: Doorstroomtoets

Als jij een kind in groep 8 hebt, ken je vast de Cito-toets, de test die vroeger werd gebruikt om te zien hoe jouw kind op school presteerde. Maar nu is er iets nieuws in de stad: de DOE-toets. Laten we eens kijken naar wat dit voor jou en je kind betekent.

Wat is de DOE toets?

De DOE-toets, kort voor “Doorstroom- en Eindtoets,” vervangt de Cito-toets als de nieuwe manier om te meten hoe groep 8-kinderen het doen op school. Deze toets, gemaakt door de overheid, kijkt niet alleen naar wat kinderen weten, maar ook naar andere dingen die invloed hebben op hun prestaties.

Verschil CITO toets en DOE toets

Een groot verschil tussen de Cito-toets en de DOE-toets is dat de DOE-toets naar meer kijkt dan alleen rekenen en taal. Het kijkt ook naar sociale en emotionele vaardigheden. Hierdoor krijg je een completer beeld van wat jouw kind kan en waar ze staan in hun ontwikkeling. De vraagstelling is zo goed als gelijk aan de CITO toets met o.a. verhaaltjessommen en leesteksten met vragen.

Middelbare school advies met DOE toets

Naast het meten van kennis en vaardigheden helpt de DOE-toets ook bij het kiezen van het juiste vervolgonderwijs voor jouw kind, zoals vmbo, havo of vwo, afhankelijk van hun prestaties en mogelijkheden. Dit advies komt uit de DOE-toets, maar er wordt ook geluisterd naar de leraren en wat zij in de klas zien.

Fijn aan de DOE-toets is dat scholen kunnen kiezen wanneer ze deze afnemen binnen een bepaalde periode. Dat is anders dan de Cito-toets, die op een vaste dag werd afgenomen. Dit zou moeten zorgen voor een minder stressvolle omgeving voor de kinderen.

Als je merkt dat je kind extra hulp nodig heeft met begrijpend lezen of rekenen, kun je ervoor kiezen om bijlessen te nemen. Vooral als er op rekenen of begrijpend lezen laag gescoord wordt is bijles nuttig. Wij bieden bijlessen voor leerlingen van de basisschool.

Samengevat is de DOE-toets een andere, nieuwe manier om groep 8-kinderen te beoordelen. De toets kijkt niet alleen naar wat leerlingen weten, maar ook naar hun sociale en emotionele vaardigheden.