De nieuwe DOE toets: Doorstroomtoets

nieuwe DOE toets in plaats van CITO toets

De nieuwe DOE toets: Doorstroomtoets

Als jij een kind op de basisschool hebt, ken je vast de Cito-toets. De toets die vroeger werd gebruikt om te zien hoe jouw kind op school presteerde. Maar vanaf 2024 is er de DOE-toets. Laten we eens kijken naar wat dit voor jou en je kind betekent.

Wat is de DOE toets?

De DOE-toets, kort voor “Doorstroom- en Eindtoets,” vervangt de Cito-toets als de nieuwe manier om te meten hoe groep 8-kinderen het doen op school. Deze toets, gemaakt door de 6 verschillende methodes, kijkt niet alleen naar wat kinderen weten, maar ook naar andere dingen die invloed hebben op hun prestaties. De school kan zelf één van de 6 verschillende methodes kiezen.

Verschil CITO toets en DOE toets

Een groot verschil tussen de Cito-toets en de DOE-toets is dat de DOE-toets naar meer kijkt dan alleen rekenen en taal. Het kijkt ook naar sociale en emotionele vaardigheden. Hierdoor krijg je een completer beeld van wat jouw kind kan en waar ze staan in hun ontwikkeling. De vraagstelling is zo goed als gelijk aan de CITO toets met o.a. verhaaltjessommen en leesteksten met vragen.

De school kiest zelf voor een digitale toets of een toets op papier. Vraag de juf of meester om meer informatie.

Middelbare school advies met DOE toets

Naast het meten van kennis en vaardigheden helpt de DOE-toets ook bij het kiezen van het juiste vervolgonderwijs voor jouw kind, zoals vmbo, havo of vwo, afhankelijk van hun prestaties en mogelijkheden. Dit advies komt uit de DOE-toets, maar er wordt ook geluisterd naar de leraren en wat zij in de klas zien.

Fijn aan de DOE-toets is dat scholen kunnen kiezen wanneer ze deze afnemen binnen een bepaalde periode. Dat is anders dan de Cito-toets, die op een vaste dag werd afgenomen. Dit zou moeten zorgen voor een minder stressvolle omgeving voor de kinderen.

Extra oefenen

Als je merkt dat je kind extra hulp nodig heeft met begrijpend lezen of rekenen, kun je ervoor kiezen om bijlessen te nemen. Vooral als er op rekenen of begrijpend lezen laag gescoord wordt is bijles nuttig. Wij bieden bijlessen voor leerlingen van de basisschool.

Wil je liever zelf samen met jouw zoon of dochter oefenen? Ga dan stap voor stap aan de slag met het Basisschool download en print pakket en het boek Helpen bij huiswerk met uitleg voor jou als ouder. Je kunt ook extra materialen kiezen om het oefenen leuker en makkelijker te maken. Bijvoorbeeld het rekenliniaal met de tafelsommen. Door de herhaling helpt dit bij het automatiseren van de tafels. Of Slim rekenen met breuken om de breuken nog makkelijker uit te kunnen leggen.

Samengevat is de DOE-toets een andere, nieuwe manier om groep 8-kinderen te beoordelen. De toets kijkt niet alleen naar wat leerlingen weten, maar ook naar hun sociale en emotionele vaardigheden.

Oefenen voor de DOE-toets