ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden begeleiding pUber Bijles

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
pUber Bijles: de onderneming die bijlessen aanbiedt.
Begeleiding: individuele bijles en coaching voor vakken en vaardigheden  aan huis.
Begeleider: de persoon die de bijles aan de leerling verzorgt.
Leerling: de persoon aan wie de bijlessen worden geleverd.
Pakket: gekozen pakket met aantal uren begeleiding en bijbehorend tarief. 

 1. Overeenkomst

De overeenkomst tussen pUber Bijles en de leerling wordt tot stand gebracht door het akkoord gaan van de leerling met de tarieven en het voldoen van de (1e) betaling. 

 1. Uitvoering van de begeleiding

pUber Bijles zal zich inspannen om de begeleiding zo goed mogelijk uit te voeren, met inachtneming van haar deskundigheid en ervaring. Begeleiders worden met zorg geselecteerd en hebben veel ervaring met het vak waarin zij de begeleiding verzorgen. Daarnaast worden de begeleiders uitgebreid ingewerkt door Michelle en krijgen zij regelmatig bijscholing. 

 1. Afspraken en tijdstippen

pUber Bijles streeft ernaar om zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de leerling betreffende afspraken en tijdstippen voor de begeleiding. Echter kan pUber Bijles geen garantie geven dat de begeleider beschikbaar zal zijn op het aangegeven tijdstip. Indien inplannen ivm veranderende roosters niet meer mogelijk is streeft pUber Bijles ernaar een passende vervangend begeleiders te vinden. 

 1. Annuleren en verzetten begeleiding

Indien een bijles omwille van ziekte of een belangrijke afspraak geannuleerd dient te worden, kan deze in overleg met de begeleider worden verplaatst. Indien dit niet mogelijk is, kan de bijles overgeslagen worden. In geval van ziekte dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk 4 uur voor de bijles bij de begeleider gemeld te worden, bij een afspraak dient dit minimaal 4 dagen van tevoren te gebeuren. Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, zijn wij de eerste keer coulant. Bij een volgende keer wordt de bijles volledig in rekening gebracht. 

 1. Verzetten

Het verzetten van een bijles in verband met iets leuks mag eenmalig per 15 bijlessen. Dit dient zo vroeg mogelijk te worden overlegd maar uiterlijk de bijles ervoor of één week voor de bijles.

 1. Pakketten en tarieven

Het afnemen van bijles bij pUber Bijles geschiedt op basis van een pakket met een vastgesteld aantal uren, afhankelijk van het gekozen pakket.

Het pakket met uren mag in overleg, indien mogelijk, gedeeld worden binnen het gezin (broers/zussen).

Pakketten zijn maximaal 14 maanden geldig, uitgezonderd pakket XS, die is 4 maanden geldig.

De jaarlijkse tariefaanpassing van de diensten van pUber bijles wordt op 1 augustus vastgelegd voor het aankomende schooljaar.

De prijs van de eerste maand wordt bepaald op basis van de datum van het intakegesprek. De startdatum voor de begeleiding heeft hierop geen invloed.

Actie – €50 korting Online bijlessen
Deze korting geldt alleen als alle bijlessen digitaal plaatsvinden. De korting is van toepassing op de betaling van de volledige pakketprijs binnen 30 dagen na de start met de bijlessen. Is de factuur niet binnen 30 dagen voldaan? Dan vervalt de korting.
De korting vervalt bij het eerder stoppen met de begeleiding. Daarnaast brengen we altijd €50 in rekening om eerder te stoppen met de bijlessen en een creditfactuur te kunnen ontvangen. Er wordt dan dus in totaal 100 euro in mindering gebracht op de terugbetaling.

 1. Intake en proefbijles

Er vind een telefonische intake plaats. Ook heeft de leerling recht op een proefbijles.
Het intakegesprek en de proefbijles zijn gratis en vrijblijvend.
Indien de leerling aangeeft dat er geen klik is tussen leerling en begeleider proberen wij een andere begeleider te koppelen.

 1. Reiskosten

Pakketten zijn exclusief reiskosten bij bijles aan huis of andere locatie, €5 per bijles, contant of per betaalverzoek rechtstreeks met begeleider afrekenen.

 1. Betaling

Betaling van het pakket kan in 1, 2 of 4 termijnen geschieden, bij betaling in termijnen gaat u de verplichting aan om ook de overige termijnen te voldoen.  

De betaling voor de begeleidingsdiensten dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te worden middels bankoverschrijving. De factuur volgt binnen 2 weken na de proefbijles. Deze factuur wordt per e-mail verstuurd naar de ouder.

 1. Wisselen begeleider

Indien het inplannen van een afspraak onmogelijk is of de gevraagde vakken niet door de huidige begeleider worden aangeboden, wordt er gezocht naar een passende oplossing. Indien mogelijk wordt er een andere begeleider gekoppeld aan de leerling. 

 1. Annuleren overeenkomst

Bij annulering van de begeleiding door de ouder gelden de actuele tarieven die horen bij het aantal afgenomen uren naar beneden afgerond met vermeerdering van eenmalig €50. 

De samenwerking mag op ieder moment gestopt worden door pUber Bijles zonder opgaaf van reden. De openstaande uren worden dan, volgens het tarief dat van toepassing was tijdens bij start van de bijlessen, verrekend naar het aantal uren. Indien van toepassing ontvang je binnen 1 tot 3 maanden het openstaande bedrag retour.

 1. Aansprakelijkheid

pUber Bijles is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens of door de uitvoering van de bijlessen of tijdens het gebruik van schoolspullen. 

 1. Wijzigingen 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

pUber Bijles behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal te allen tijde beschikbaar zijn op de website van pUber Bijles.

 1. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden of met pUber Bijles zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

15. Examentraining
Een examentraining gaat door bij minimaal 4 definitieve aanmeldingen.
Gaat de examentraining niet door? Dan kun je een andere datum kiezen of krijg je het volledige bedrag terug.

Wil je jouw examentraining annuleren? Dan brengen wij 50% van het originele bedrag in rekening.

Algemene voorwaarden webwinkel Puberbijles.nl

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Schoolspullen: Producten verkrijgbaar in de webwinkel van puberbijles.nl
Digitale producten: Downloadbare producten verkrijgbaar in de webwinkel van puberbijles.nl 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Puberbijles.nl en haar klanten inzake de verkoop van digitale producten in de webwinkel.

2. Aanbod en bestelling

Het aanbod van producten in de webwinkel van Puberbijles.nl is vrijblijvend en kan te allen tijde worden gewijzigd. Een bestelling komt tot stand door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel en het accepteren van deze algemene voorwaarden.

3. Prijzen en betaling

De vermelde prijzen in de webwinkel zijn inclusief btw. Betaling kan plaatsvinden via iDeal of andere betalingsmogelijkheden die in de webwinkel worden aangeboden. Na ontvangst van betaling ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling per e-mail.

4. Levering

De levering van digitale producten vindt plaats na ontvangst van betaling en wordt per e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de klant. De levering van schoolspullen vindt plaats binnen één week na de bestelling. 

5. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op digitale producten aangezien deze direct toegankelijk zijn na betaling. Het herroepingsrecht voor schoolspullen is 14 dagen. 

6. Aansprakelijkheid

Puberbijles.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade door het gebruik van de digitale producten. Puberbijles.nl is niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens die door de klant zijn ingevoerd.

7. Intellectueel eigendom en auteursrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de digitale producten blijven bij Puberbijles.nl. Het is niet toegestaan om de digitale producten te delen, publiceren of op andere wijze te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Puberbijles.nl. 

8. Klachtenregeling

Klachten over de producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden gemeld via de contactgegevens op de website van Puberbijles.nl. Puberbijles.nl zal binnen 3 werkdagen reageren op de klacht en indien nodig zoeken naar een passende oplossing.

9. Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten tussen Puberbijles.nl en haar klanten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Aansprakelijkheid

pUber Bijles is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens of door de uitvoering van de bijlessen of tijdens het gebruik van schoolspullen. 

11. Wijzigingen

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

pUber Bijles behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal te allen tijde beschikbaar zijn op de website van pUber Bijles.

12. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden of met pUber Bijles zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming en ondernemer: puber bijles en coach – Michelle Pouwels
Vestigingsadres: Leeuwensteinplein 9 – 6824DA Arnhem (geen bezoekadres)
Telefoonnummer: 0651060850 
E-mailadres: info@puberbijles.nl
KvK-nummer: 56821697